Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy

 

 


 

Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy”

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych do procedury wyboru wykonawcy, w celu oszacowania wartości zamówienia, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Badania nad proekologicznymi repelentami na bazie lotnych związków organicznych przeznaczone do odstraszania owadów synantropijnych”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach procedury szacowania wartości zamówienia. Szczegóły w załączeniu będące jednocześnie formularzem szacowania ceny.

Szacowanie Lewiccy VB

 

 

 


 

Zamówienie w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher badawczy”

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na zamówienie, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Badania nad proekologicznymi repelentami na bazie lotnych związków organicznych przeznaczone do odstraszania owadów synantropijnych”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki z siedzibą w Bydgoszczy w ramach zasady konkurencyjności. Szczegóły zapytania i wzór oferty znajdziecie Państwo w załącznikach.

Załączniki:

  1. Skan_zapytanie_VB_ZUG_08.10.2018.pdf
  2. Zał1_wzoroferty_VB_ZUG.docx

 

 

 


 

INFORMACJA O WYNIKACH dot. zapytania ofertowego nr 1/2018/ZUG/VB

 

Szanowni Państwo,

Informujemy o wynikach wyboru na zamówienie, którego przedmiotem jest zakup usługi związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” pt.: „Badania nad proekologicznymi repelentami na bazie lotnych związków organicznych przeznaczone do odstraszania owadów synantropijnych”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki z siedzibą w Bydgoszczy w ramach zasady konkurencyjności. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku.

Załączniki:

  1. Skan informacja o wyniku